mct7Y-n1tpPGqpa7Shoetc-t4AE Islam Itu Simple Blogger Widgets

Sahabat Eida

Jumaat, 1 Mac 2013

Hikmah Al-Quran: Toleransi asas tamadun Islam berkembang

Nukilan Rawaida Bahari Pada 11:47 PG 0 Komen Di Sini Buat Pautan
Assalamualaikum! 


Rasulullah hormati penganut agama lain

Firman Allah SWT: “Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani) dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agama-Nya (agama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.” (Surah Al-Haj, ayat 40) 

Islam adalah agama perdamaian dan agama toleransi. Ia bukan kata-kata kosong tetapi sesuatu yang dijelaskan Allah SWT dalam banyak tempat dalam al-Quran dan dibuktikan secara praktikal oleh Rasulullah SAW melalui sejarah kehidupan dan perjuangan Baginda. 

Firman Allah: “Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang yang berlaku zalim di antara mereka dan katakanlah (kepada mereka): Kami beriman kepada (al-Quran) yang diturunkan kepada kami dan kepada (Taurat dan Injil) yang diturunkan kepada kamu dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu, adalah Satu dan kepada-Nyalah, kami patuh dengan berserah diri.” (Surah al-Ankabut, ayat 46)

Antara perkara awal yang dilakukan Rasulullah SAW bila tiba di Madinah ialah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. 

Inti pati perjanjian itu ialah negara Islam Madinah perlu menghormati kepercayaan dan agama mereka, mempertahankan mereka daripada segala bentuk ancaman dan menjadikan mereka sebahagian masyarakat Madinah yang akan mempertahankan setiap inci buminya.

Rasulullah SAW sendiri mempunyai jiran-jiran dalam kalangan ahli kitab yang dilayan begitu baik oleh Baginda. Perkara biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu ialah memberikan mereka hadiah dan begitu juga sebaliknya, mereka memberikan Nabi hadiah.

Pernah satu ketika rombongan Nasrani Habsyah bertandang ke Madinah, Rasulullah SAW menempatkan mereka di masjid. Secara peribadi, Rasulullah SAW melayan mereka dan mengungkapkan kata-kata penuh makna, “Mereka pernah memuliakan sahabat-sahabat kita dan aku suka diriku sendiri memuliakan mereka.” 

Sebenarnya perbezaan agama tidak menghalang kita untuk berbuat baik, berkasih sayang dan bertoleransi dalam perkara diizinkan oleh syariat. 

Firman Allah: “Pada masa ini dihalalkan bagi kamu (memakan makanan) yang lazat-lazat serta baik-baik. Dan makanan (sembelihan) orang yang diberikan Kitab itu adalah halal bagi kamu dan makanan (sembelihan) kamu adalah halal bagi mereka (tidak salah kamu memberi makan kepada mereka) dan (dihalalkan kamu berkahwin) dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang yang diberikan Kitab dulu daripada kamu.” (Surah al-Maidah, ayat 5) 

Satu peristiwa yang lebih menakjubkan mengenai toleransi ini ialah kedatangan rombongan daripada Nasrani Najran yang disambut oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi Rasulullah menempatkan tetamu berlainan akidah ini di Masjid Nabawi dan membenarkan mereka sembahyang berdasarkan kepercayaan mereka di satu sudut, manakala Rasulullah dan sahabat bersolat jemaah di satu sudut lain dalam satu masjid.

Selepas itu Rasulullah berbincang, berdialog serta berdebat bersama mereka dengan penuh beradab dan berakhlak. Sebenarnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini tidak lain tidak bukan hanyalah sebagai kepatuhan kepada saranan Allah SWT.

Firman Allah: “Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang yang berlaku zalim di antara mereka dan katakanlah (kepada mereka): Kami beriman kepada (al-Quran) yang diturunkan kepada kami dan kepada (Taurat dan Injil) yang diturunkan kepada kamu dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu, adalah Satu dan kepada-Nyalah, kami patuh dengan berserah diri.” (Surah al-Ankabut, ayat 46) 

Bukankah penghinaan, ugutan dan menimbulkan bibit-bibit kebencian kepada penganut agama lain adalah sesuatu yang dicela oleh al-Quran dan pada masa sama menimbulkan permusuhan serta kebencian yang pasti tidak akan menguntungkan sesiapa.

Firman Allah SWT: “Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan.” (Surah al-A’nam, ayat 108) 

Di atas asas toleransi inilah sebenarnya tamadun umat Islam berkembang. Orang bukan Islam buat kali pertama dalam sejarah hidup mereka melihat bagaimana Islam membina tamadun tanpa prejudis kepada orang lain bahkan pada masa sama memberi ruang cukup luas kepada bukan Islam untuk sama-sama menyumbang kepada pembinaan kemajuan dan ketamadunan dunia.

Begitulah toleransi yang dituntut tanpa kompromi berkaitan akidah dan kepercayaan kita. Setiap Muslim wajib beriman kepada rasul di samping keimanan kita yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah SAW. Inilah umat Islam yang sebenarnya yang memiliki jiwa yang besar. 

Firman Allah SWT: “Katakanlah (hai orang Mukmin): Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.” (Surah al-Baqarah, ayat 136) 

Jelas sekali Islam tidak membenarkan kita bertindak zalim kepada penganut agama lain melalui tindakan kekerasan atau melahirkannya dalam bentuk provokasi sama ada tulisan atau ucapan. Islam mewajibkan kepada pemerintah menjaga tempat ibadah mereka daripada dicerobohi.

Penulis ialah perunding motivasi Islam Fitrah Power Resources


Wallahu’alam….

Khutbah Jumaat: Ulama, umara patut bersatu

Nukilan Rawaida Bahari Pada 11:45 PG 0 Komen Di Sini Buat Pautan
Assalamualaikum! 


Fungsi sama penting dalam membela nasib ummah, majukan negara

Sejarah perkembangan Islam telah membuktikan bahawa apabila hubungan kesalingan antara ulama dan umara menjadi erat, maka sesebuah kerajaan itu pasti bertambah kuat, nasib ummah terbela, negara bertambah maju dan aman damai. Persoalan besar timbul siapakah ulama dan umara yang sebenarnya dan apakah bidang tugas mereka? Ini penting kerana masih ramai yang keliru dengan istilah dan juga peranan ulama dan umara kerana sesiapa saja boleh mengakui dirinya ulama. 


Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya asas hubungan dalam agama adalah nasihat, iaitu bagi mentaati Allah dan rasul-Nya bagi menolong pemerintah umat Islam dan rakyat amnya.” (Riwayat Muslim)

Ulama ialah mereka yang arif hukum hakam Allah SWT berbanding orang lain, manakala umara pula ialah mereka yang mempunyai mandat dan kuasa untuk membuat orang lain mematuhinya. Ulama pernah menduduki barisan kepimpinan yang memimpin negara dengan adil seperti di zaman kesultanan Melaka dan Aceh pada suatu masa dulu. 

Golongan ini sentiasa menjadi perhatian masyarakat dan amat berpengaruh kerana itulah ketika Islam mula bertapak di Tanah Melayu, alim ulama diangkat kedudukannya dengan diberi pengiktirafan oleh pemerintah sebagai penasihat kepada sultan atau raja. 

Menjunjung kedudukan ulama

Pengiktirafan tinggi ini sebenarnya bertepatan dengan prinsip Islam yang menjunjung kedudukan ulama selaras sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin malik RA: “Sesungguhnya perumpamaan orang yang berilmu pengetahuan di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk dan menerangi di dalam kegelapan sama ada di daratan mahupun di lautan, apabila ia terbenam atau hilang dikhuatiri akan hilang arah tujuan.” Alhamdulillah, kesinambungan pengiktirafan dan penghormatan kepada golongan ulama sedikit pun tidak pernah dilupakan malah terus dimartabatkan oleh pemerintah negara dengan mengangkat golongan ini ke kedudukan sewajarnya.

Malah telah mewujudkan pelbagai jawatan, skim dan platform supaya ulama terus boleh berbakti pada agama dan negara. Tanpa ulama semua orang akan menjadi jahil dan bertindak mengikut hawa nafsu semata-mata, tanpa pemerintah, masyarakat menjadi kacau bilau. Malah ajaran Islam dan syariah tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurnanya. 

Pendirian teguh berpaksikan al-Quran

Percayalah, masyarakat dan pemerintah sangat memerlukan ulama yang sentiasa teguh pendirian berpaksikan al-Quran dan hadis yang meletakkan tanggungjawabnya pada agama dan masyarakat melebihi kepentingan peribadi atau politik.

Hubungan antara ulama dan umara adalah tunjang kepada kekuatan ummah serta menentukan hala tuju umat Islam pada masa depan. Merekalah yang berada di barisan hadapan yang menentukan kejayaan atau kejatuhan sesebuah ummah itu. 

Contohnya, kejayaan negara kita pada hari ini dengan tertubuhnya institusi dan instrumen berdasarkan Islam seperti Universiti Islam, perbankan Islam, pusat rawatan Islam dan lain-lain lagi adalah hasil pemikiran ulama yang ingin melihat negara dibangunkan. 

Sebaliknya, apabila dua golongan ini bermusuhan, maka pemerintahan menjadi lemah, ummah tidak terbela, negara kucar-kacir dan akan ditimpa kehancuran. 

Diriwayatkan daripada Abu Naim, Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua kelompok manusia, jika kedua-duanya baik, maka masyarakat akan jadi baik, dan jika kedua-duanya rosak, maka masyarakat akan rosak, mereka itu ialah ulama dan umara.”

Bagaimana kaedah untuk membina hubungan ulama dan umara? Saling hormat menghormati adalah satu cara untuk mengeratkan lagi hubungan ulama dan umara. Setiap ulama mestilah berintegriti, bersifat ikhlas, jujur, jati diri, berpandangan luas serta tidak fanatik dalam setiap tindakannya.

Memberi nasihat dan teguran berlandaskan kepada kebenaran tanpa dipengaruhi mana-mana pihak atau fahaman tertentu. Begitu juga dengan umara, mereka mestilah bersikap terbuka menerima nasihat dan pandangan serta mampu membina kerjasama baik dengan mana-mana pihak. 

Bersatu atas kepentingan Islam

Inilah masanya, golongan umara dan ulama bersatu hati atas dasar kepentingan Islam dan saling hormat menghormati antara satu sama lain demi masa depan agama serta bangsa walaupun berbeza pandangan ataupun fahaman.

Ulama terkenal, Muhammad bin Nasr ketika menjelaskan maksud nasihat untuk pemerintah ialah supaya mereka menjadi baik, mendapat petunjuk dan berlaku adil, menyukai umat bersatu di bawah pemerintahannya dan tidak berpecah belah. 

Dengan memperkasakan kaedah ini ia akan meletakkan peranan ulama di tempat sepatutnya, mereka akan dihormati dan akan memartabatkan kedudukan ulama dalam sistem pemerintahan negara. 

Iman al-Turtusyi dalam kitabnya siraj al-Muluk berkata: “Manusia yang paling utama taat kepada pemerintah dan menasihatinya ialah ahli agama dan mereka yang mendapat nikmat serta golongan yang bermaruah kerana agama tidak boleh tegak tanpa kuasa pemerintah.”

Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya asas hubungan dalam agama adalah nasihat, iaitu bagi mentaati Allah dan rasul-Nya bagi menolong pemerintah umat Islam dan rakyat amnya.” (Riwayat Muslim) 

Ulama tidak boleh berdiam diri memperjuangkan hak-hak kepentingan Islam dan menyelesaikan masalah ummah. Suara ulama sentiasa ditunggu dan diperhatikan oleh masyarakat Islam yang cintakan agamanya. 

Ulama juga tidak boleh sama sekali memisah dan memencil diri daripada dunia yang berasingan dan haruslah berada dalam realiti masyarakat yang nyata. Ingatlah, hubungan ulama dan umara ibarat aur dengan tebing dan perkongsian bijak mereka akan membawa rahmat kepada negara serta ummah.

Khutbah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)


Wallahu’alam….

Selasa, 26 Februari 2013

Keluarga bertakwa sama-sama kecapi kebahagiaan

Nukilan Rawaida Bahari Pada 5:08 PTG 0 Komen Di Sini Buat Pautan


Assalamualaikum! 


Daripada Sahal bin Saad, Rasulullah SAW bersabda: “Di dalam syurga terdapat sebatang pokok yang naungannya tidak terlewat (tidak terlepas dilalui di bawahnya) oleh seorang pengendara selama 100 tahun.” (Riwayat Muslim) 


Allah berfirman bermaksud: “Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa.” (Surah Ali-Imraan, ayat 133) 


Sememangnya syurga itu sungguh luas dan setiap manusia menginginkan syurga di akhirat. Syurga, dalam al-Quran, disebut Jannah. Penghuninya ialah orang yang bertakwa. Alangkah bahagianya jika kita dapat membimbing diri, anak dan isteri kepada cara hidup yang diredai Allah sehinggakan semuanya terselamat daripada api neraka. 


Syurga itu sungguh luas dan setiap manusia menginginkan syurga di akhirat"


Kebahagiaan dunia, akhiratSebuah keluarga yang bertakwa bukan saja akan bersama-sama mengecap kebahagiaan di dunia tetapi di akhirat juga mereka akan berkumpul lagi untuk kehidupan yang selama-lamanya. Firman Allah SWT: “Syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang yang mengerjakan amal soleh daripada ibu bapa mereka dan isteri mereka serta anak-anak mereka sedang malaikat pula akan masuk kepada mereka dari setiap pintu.” (Surah ar-Ra’d, ayat 23) 


Wallahu’alam….

Perbuatan ukur keimanan

Nukilan Rawaida Bahari Pada 5:01 PTG 0 Komen Di Sini Buat Pautan


Assalamualaikum! 


Tiga perkara asas ialah keyakinan dalam hati, hadir dalam tutur kata dan amal syariat Islam

Sesungguhnya Islam menggalakkan umatnya berada di atas jalan kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan meliputi pelbagai keadaan sama ada dengan hati, percakapan mahupun tindakan. Malah kita disuruh oleh Allah SWT memohon ditunjukkan jalan kebenaran iaitu jalan mereka yang berjaya di sisi Allah SWT dan beroleh nikmat daripada-Nya. 
Nikmat yang cukup besar bagi manusia apabila dia berada dalam cara hidup Islam. Hal ini bertepatan dengan firman Allah SWT: “Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus (benar), iaitu jalan-jalan yang Engkau berikan kepada mereka nikmat-nikmat dan bukanlah jalan mereka yang dibenci dan juga bukan pula jalan mereka yang sesat.” (Surah al-Fatihah, ayat 6-7) 

Wahai orang yang beriman, mengapakah kamu berkata-kata tetapi kamu tidak melaksanakannya? Sesungguhnya amat besar kebencian Allah bagi mereka yang berkata-kata namun tidak melakukannya" Surah al-Saff (ayat 2-3)

Bagi umat manusia kebenaran itu diukur oleh neraca agama iaitu syariat Islam. Jika sesuatu tindakan itu bertepatan dengan kehendak syariat maka seseorang itu berada di atas jalan kebenaran.

Namun jika seseorang itu melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT dan juga Rasul-Nya maka dia sebenarnya telah menjerumuskan dirinya kepada kebencian di sisi Allah SWT. Maka pada ketika itu manusia hidup dalam kegelapan dan kesesatan.

Isnin, 25 Februari 2013

Solat tak sempurna tanpa tamakninah

Nukilan Rawaida Bahari Pada 3:35 PTG 0 Komen Di Sini Buat Pautan


Assalamualaikum! 


Rasulullah SAW bersabda: “Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri dalam solatnya? Baginda menjawab: Ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya.” (Riwayat Imam Ahmad) 


Hadis ini ada kaitannya dengan tamakninah (berhenti seketika) yang diabai dan dilupakan kebanyakan Mukmin ketika mengerjakan solat. Tamakninah termasuk salah satu daripada rukun solat yang mesti dilakukan namun masih ramai yang cuai. 

Ucapan Rasulullah iaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujud merujuk kepada rukuk dan sujud dalam solat yang tidak disertakan dengan tamakninah, menyebabkan rukuk dan sujudnya tidak sempurna. 
Dalam mazhab Syafie dan Hanbali, tamakninah adalah rukun solat yang mana tanpanya, solat seseorang jadi tidak sah. 

Orang yang solat dalam keadaan cepat atau laju tanpa menyempurnakan tamakninah termasuk dalam kategori orang yang mencuri dalam solatnya, bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan itulah sejahat-jahat pencuri. 

Ada beberapa tempat dalam solat yang mesti disertakan tamakninah iaitu ketika rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Jika pengabaian terhadap tamakninah ini dilakukan berterusan tanpa diambil peduli, maka rugi dan sia-sialah solat. 

Rasulullah SAW melarang solat yang dilakukan seperti burung yang mematuk makanan, iaitu pantas berdiri dan sujud dalam waktu yang singkat. Suatu masa Rasulullah SAW memasuki masjid, lalu masuk seorang lelaki ke masjid untuk melakukan solat. Selesai solat, ia mendatangi Rasulullah seraya mengucapkan salam. Setelah menjawab salam, Baginda berkata: “Kembalilah ke tempatmu dan solatlah, kerana sesungguhnya engkau belum solat. Lelaki itu lalu solat semula seperti tadi, tetapi Rasulullah SAW tetap menyatakan yang sama iaitu menyuruh lelaki itu solat semula kerana menurut Rasulullah SAW, lelaki itu belum mengerjakan solat (secara sepatutnya). Hal ini berulang sampai tiga kali. 

Marah biar bertempat

Nukilan Rawaida Bahari Pada 3:26 PTG 0 Komen Di Sini Buat Pautan


Assalamualaikum! 


Rasulullah tidak kompromi jika hukum Tuhan dipersendakan


Meskipun Rasulullah SAW sering dihina, dicaci dan disakiti oleh kaumnya sendiri, namun Baginda SAW tetap bertahan tanpa bersungut atau menunjukkan emosi marah. Jika marah kepada seseorang, kemarahan Baginda SAW itu bukan marah melulu tanpa sebab musabab. Baginda SAW hanya marah apabila sesuatu hukum Allah dipersendakan. Ini yang mencetuskan rasa tidak senang dalam hati Baginda SAW. 


Isteri Baginda, Aisyah ada menyatakan: “Rasulullah SAW tidak pernah marah jika disakiti. Namun, jika hukum Allah dilanggar, maka Baginda akan marah kerana Allah.” (Riwayat Muslim) 
Kita mengetahui betapa kental kesabaran Baginda ketika menjalankan usaha dakwah. Baginda dilayan dan diperlakukan dengan pelbagai tindakan keji di luar sifat kemanusiaan dan ketamadunan manusia. Pun begitu, Baginda SAW tetap cekal. Aisyah ada membawa satu kisah perbualannya dengan Baginda SAW. Dikatakan Aisyah ada bertanya kepada Rasulullah SAW: “Apakah engkau pernah mengalami hari yang lebih dahsyat daripada waktu Perang Uhud? Lalu Baginda menjawab: Sungguh aku pernah menerima perlakuan daripada kaummu yang lebih menyakitkan daripada itu, dan yang paling menyakitkan adalah pada saat Hari Aqabah.” Seterusnya Baginda SAW menyambung jawapannya: “Ketika itu aku minta tolong pada Ibnu Abdi Halil bin Abdi Kulal, tetapi dia tidak memenuhi apa yang aku inginkan. Maka akupun pergi dengan perasaan sangat sedih. Aku berjalan tanpa sedar ke mana aku melangkah dan baru sedar saat berada di hujung bukit. Lalu aku mendongakkan kepalaku ke langit, tiba-tiba aku dinaungi awan di atasku. Akupun melihat ke arah awan, ternyata ada malaikat Jibril di sana. Dia memanggilku dan berkata: Wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan apa yang mereka lakukan terhadap dirimu. Sesungguhnya Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu supaya engkau perintah dia apapun yang engkau mahu.” 


Rabu, 30 Januari 2013

Kristian Menolak Ajaran Bible!!

Nukilan Rawaida Bahari Pada 11:33 PG 1 Komen Di Sini Buat Pautan


Assalamualaikum!


Sesuatu agama adalah tertegak berdasarkan apa yang terkandung di dalam kitab suci mereka, kerana kitab suci ini berasal dari Tuhan. Tetapi apakah yang akan terjadi sekiranya kitab suci itu sekarang sudah dinodai, apakah masih layak ia disebut sebagai sebuah kitab suci?

Itulah Alkitab yang berada di tangan orang Kristian sekarang, mereka begita bangga namun tidak pernah teliti membacanya. Bagaimankah boleh seorang Kristian yang dilarang makan babi, tetapi mereka memakannya? Seorang Kristian yang seharusnya bersunat, tetapi mereka menolaknya? Seorang Kristian yang seharusnya kalau mati dikafani, mereka malah menggunakan peti? Ini merupakan suatu pelanggaran berat kerana mereka melanggar syariat agamanya sendiri.

Semua percanggahan ajaran di dalam Alkitab ada dalam tulisan ini, oleh sebab ia adalah sangat penting dibaca bagi mereka yang terpedaya oleh dakyah misionaris-misionaris Kristian dan lemah iman mereka.

A. Pelanggaran Orang Kristian Terhadap Alkitab Mereka

1. Injil Melarang Memakan Daging Khinzir

Inilah sebuah fakta mengenai kebohongan orang Kristen yang mengatakan bahwa mereka sangat taat pada ajaran Yesus yang terkandung dalam kitab suci mereka. Kebohongan ini terungkap ketika Alkitab sebagai kitab suci mereka dengan tegas melarang makan babi, dalilnya ada pada Kitab Ulangan 14 : 8 yang berbunyi:
“Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biah, haram itu bagimu…”
Dan juga pada kitab Imamat 11 : 7 yang berbunyi:
“Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu.”
Dalam Alkitab terbitan tahun 1968, bunyi kitab Imamat 11:7 adalah seperti berikut:
“Demikian juga babi, meskipun berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak; haram bagimu.”
Sedangkan dalam terbitan 1979, ayat haramnya babi tersebut disulap, diganti, ditambah, menjadi “babi hutan”:
“Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu.” (Imamat 11:7).
Theologi Kristen Menghalalkan Babi

Sebahagian orang Kristian membantah ayat yang mengharamkan babi di atas dengan mengatakan: “Yang dilarang pada payat di atas adalah babi hutan, kalau babi di bandar dibolehkan”. Itulah jawapan orang-orang yang kebingungan, semua jawapan yang diberikan tidak lagi berdasarkan logik akal. Padahal mengikut akal yang sihat, apa bezanya antara babi hutan dengan babi di bandar? Walaupun di hutan atau di bandar, ia tetap bernama babi. Yang di hutan memiliki monyong yang sama halnya dengan yang di kota, hanya bezanya yang di hutan tidak dibela sedang yang di kota lebih terbela. Setujukah saudara?

Selidik punya selidik, ternyata golongan Kristian juga memiliki dalil yang menguatkan pendapat mereka bahwa babi itu halal hukumnya. Hal ini didasarkan pada ucapan Paulus yang terdapat di dalam Kitab Roma 14 : 2, 3, 17 dan 20. Dalam satu kitab suci terdapat dua hukum yang berbeda, yang lebih parah lagi pada ayat 20 dikatakan: “…segala sesuatu adalah suci (halal).”

2. Alkitab Melarang Minum Khamar (Arak)

Dalam salah satu kegiatan peribadatan orang Kristen ada yang namanya perjamuan suci/perjamuan kudus. Kegiatan ini dilakukan dengan meminum secawan anggur (berwarna merah) yang katanya melambangkan darah Yesus, kemudian memakan sepotong kecil roti yang melambangkan daging Tuhan Yesus. Lalu bagaimanakah pandangan Injil mereka tentang minum khamer sendiri? Hal ini boleh dilihat pada kitab Imamat 10:9. Dan juga ada dalil lain yang menguatkan bahwa minum-minuman keras itu haram dan sangat dilarang bagi orang yang mengimani Injil.
(4) Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. (14) Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon aanggur; anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya.” (Hakim-hakim 13 :4 dan 14)
Ironis, orang Kristian menodai ibadahnya dengan minum anggur yang notabene sudah diharamkan oleh Tuhan mereka sendiri. Sebenarnya orang Kristian yang pernah mengikuti kegiatan perjamuan kudus (dengan meminum darah Tuhan dan memakan dagingnya) lebih kejam dan lebih sadis dari Sumanto. Kalau Sumanto itu hanya makan daging manusia, tetapi orang Kristian dengan teganya makan daging Tuhan saya sendiri. Bahkan saya dulu, lebih haus dari drakula, sebab drakula hanya minum darah manusia, sedang saya dulu meminum darah Tuhan saya sendiri.

Theologi Kristen Menghalalkan Minum Anggur

Mereka tentunya mempunyai alasan kenapa mereka melanggar larangan minum anggur ini, dan ternyata memang mereka punya dalil untuk menguatkan pendapat mereka tersebut. Salah satu dalil yang digunakan mereka untuk menghalalkan minum anggur adalah sebuah cerita dalam Injil tentang mukjizat tuhan Yesus yang pertama1 mengubah air menjadi anggur yang sangat nikmat rasanya. Kalau Tuhan mereka saja melakukan mukjizat dengan merubah air menjadi anggur, kenapa kita umatnya tidak boleh meminum anggur.

Kenapa Tuhan malah melanggar hukum yang dibuatnya sendiri? Kenapa Tuhan mereka melakukan satu mukjizat yang bertentangan dengan hukum sebelumnya yang sudah ditetapkan jauh hari sebelum Yesus lahir.

 

Islam Itu Simple Template by Ipietoon Blogger Template | Gift Idea